Youkilis Takes a Slim Lead on Teixeira

Youkilis Takes a Slim Lead on Teixeira