Oklahoma prez Boren expects Big 12 to remain intact

Oklahoma prez Boren expects Big 12 to remain intact