7 of 7

Tony Perez (1942)
Dennis Martinez (1955)
Mike Quick (1959)
Pat Borders (1963)
Joey Cora (1965)
Dave Widell (1965)
Pooh Richardson (1966)
Mark Jackson (1966)
Tony Siragusa (1967)
Voshon Lenard (1973)
Roy Halladay (1977, pictured)
Eddie House (1978)

Photo: Jeffery A. Salter/SI

Average: 4.2 (6 votes)